Siqinirmiut, ilihimajaujuq Weeneebeg uataanit Cree iluani unalu Wiiniibek kivataanit Cree iluani, huqpaniittuq uvani hivuraanit kiglingani Kanatami Ukiuqtaqtuq Tariuq.

Katilviuhimajaat Tununnganit uvunga Hivuraanut

Ilangit turaarviuvagaat nunat iluaniittut tarjuq, ilangit taijauvagaat angijaaqtuq imaqarniq. Weeneebeg, pulahimajaat nunangit kikkariktuq kilamiitastigut ungahingniqarungnaqhijuq 68,000 anginiqhautauvluni nunarjuangani haffumani Nova Scotia, tunijaujuq halumajumik imaq imatqiktumik uvanngat amihuujut angijaaqtumik kuukkait haffumani Ontario unalu Quebec. Iluani Siqinirmiut, hamna halumajuq imaq akuhimajaat tarjiurmit imaq uvanngat uataanit Kangirsualuup Iluani utiqtitpagaat halumajumik imat kivataanit Kangirsualuup Iluani.

Weeneebeg aimaviujuq arvinilik hitamanut hinaanirmiuttat Mushkegowuk (uataanit Cree) unalu Eeyou (kivataanit Cree) nunaliit atuqhimmaariaraat tariuq avatingit aullaaraangat angunahuaraangallu. Amihut iqalut imarmiuttat tingmiat angujauvaktut hinaanit tarjungillu, ilagijaat ihuuq unalu uluagulliit. Inuit aullaajuktut qajakkut aujami sikiituukkut ukiumi kangiqhurni ilitquhirijaat nunat apqutaanit tikinnahuaqhugit anguniarvingit najugaat, anguniarvingit ukiivingit, nuatqatigijangillu nunaliit.

Uataanit ilanganit haffumani Siqinirmiut iluaniittuq Mushkegowuk Pitquhirijangit Nunallaat. Una kivataani ilanganit pulahimajuq ukunanngat Eeyou Tariuq Nunanganit Nunataarutit Angirutaat, ilagijaujuq maligarjuatilik hapummijaujuq pijunnautilik uvunga Eeyou unalu munaqtiuqattautigiiktut ihuaqhaihimajuq ukunanngat Cree unalu kavamarjuanganit kavamaita.

Ikattuuvluni kangiqhuk uqumaitqijaanit kuugaq iluaniittunit ilitturnaqhunilu uunavjaktuq naulaarnaqtut imat, aimaliuqhimajullu hilarjuatigut arlingaqtunik ukiuraalungnit amihuuningit qilalugait unalu hivuraanirmiuttaulluaqtut amihuuningit nanuit aiviillu hilarjuanganit. Ilihimajaulluaqtuq amihurjuanit utiqtaqtunut tarjurmiuttat tingmiat unalu imarmiuttat tingmiat, niqhiujuktut ivavagvingillu hamani nauvagaallu nunat avataita katilviunirnut ukunanngat qulvahiktumik hivuraanillu haniraangit.

Hapummijaujuq Weeneebeg/Wiiniibek

Siqinirmiut qajagijauliqtuq uvanngat hilaup uunnakpallianingit, uuminngaluuniit havaarijaulluaqtaujuq pivallianikhanut. Imarmiujuq qulliliqiniq pivallianikhaq ilangani angijaaqtumi kuugait ikaaqtut kangiqhurmit uvanngat Quebec aallannguqpallialiqhuni qaffiujut imatqiktumik halumajuq imaq iluanunngaqtut imait ukiumi. Taamna ihuiluutauvluni hikuanit ilittuqtauhimajuq unalu anngutikhait atuinnaqtangit. Tukhiutauhimajuq ujaraqtarvik pivallianikhanut hivunnganit imait uvani angijaaqtut kuukkat unalu nunat imaqaqtumik uvani Ontario ilittuqtauhimajuq qajagijauliqhuni halumaiqhuni imat iluanunngaugaangat Siqinirmiunut. Una ihuilaatauningit haffumani hilaup aallannguqpallianingit qaangirjuaqhimajuq qanurilinganingit tamainnut tariup nunat uumajuillu avataita.

Oceans North ikajuqhimajut amigivjaktumik Nunaqaqaaqhimajunut−hivulliutigijangit upalungaijaqhimajut iluani Weeneebeg, ilagijaattauq tukhiutijaujuq Mushkegowuk Kaanatami Tariup Munarininnganit iluani Siqinirmiut uataani unalu hivuraanit uataani Kangirsualuup Iluani unalu tukhiutaujuq Eeyou Tariup Nunangani Kaanatami tariup munarininnganit. Tahapkuat Kaanatami Tariup Munarininnganit (NMCA) ikajurluarniaqtut hivitujumik hivunngani Kanatap hivunikhaat munarinahuaqhugit 30 pusaatigut nunapta imangit 2030-nnguqtinnagu.

Ikajuqhimainnaqtavut ihumagilluaqhugit tariup naunaijaijut uvani nunaptingnit. Una ilagijaujut havaqatigiikhutik Ilinniarvigjuangat Manitoba unalu Cree kivgaqtiujut tamarmik haniraatigijaat kangiqhuanit havaglugit tariup naunaijaijut uvani 2021-mi uvanilu 2022-mi. Oceans North hivitujumik ikajuqhimajut havaqatigiikhutik ukunanngat Cree kavamait, nunamiujut katimajiit, unalu nunalingnit ikajuinnariangani Nunaqaqaaqhimajunut−hivullirijaat naunaijaijut unalu munarijaanit taimaa hapummijaangani Weeneebeg hivumut hivunikhautikhavut.